Управление

В соответствии с международными стандартами ин­новация определяется как конечный результат инноваци­онной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рын­ке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам Читайте полностью...


Экономические отношения Украины со среднеазиатскими странами-членами СНГ

Динаміка торгівлі товарами з Російською Федерацією

за 2004-2007 роки

(млн дол. США)

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2005 р. до 2004 р.

2006 р. до 2005 р.

2007 р. до 2006 р.

%

%

+/-

%

Товарооборот

18014,1

20332,6

22437,7

29505,9

112,9

110,4

7068,2

131,5

Експорт

5886,2

7490,1

8650,7

12668,3

127,2

115,5

4017,6

146,4

Імпорт

12127,9

12842,5

13787,0

16837,6

105,9

107,4

3050,6

122,1

Сальдо

-6241,7

-5352,4

-5136,3

-4169,3

85,8

96,0

967,0

81,2

У структурі експорту товарів найбільш вагомими були наступні групи:

2007 р.

2006 р.

Продукція машинобудування

37,7%

34,7%

Продукція металургійної промисловості

28,7%

31,3%

Продовольча продукція

11,5%

10,3%

У структурі імпорту товарів найбільш вагомими були наступні групи:

2007р.

2006р.

Енергоносії

46,8%

50,3%

Продукція машинобудування

20,3%

19,7%

Продукція металургійної промисловості

12,4%

10,7%

Продукція хімічної промисловості

9,4%

8,7%

Взаємні інвестиції

Обсяг інвестицій в Україну з Російської Федерації у 2007 році становив:

на початок періоду – 1002,0 млн. дол. США;

на кінець періоду – 1462,2 млн дол. США;

кількість підприємств – 1923.

Обсяг інвестицій з України в Російську Федерацію за 2007 рік становив:

на початок періоду – 104,0 млн. дол. США;

на кінець періоду – 148,6 млн. дол. США;

кількість підприємств – 89.

Таб. 16

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11

 
Copyright © 2014-2022 - www.waterpark.site