Управление

В соответствии с международными стандартами ин­новация определяется как конечный результат инноваци­онной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рын­ке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам Читайте полностью...


Экономические отношения Украины со среднеазиатскими странами-членами СНГ

Экономисты объясняют такую динамику вытеснением с западных рынков украинской низкокачественной продукции и прогнозируют дальнейшее увеличение зависимости Украины от России.

Госкомстат сообщил, что отрицательное сальдо торговли Украины товарами в I полугодии достигло 4,19 млрд долларов, что на 1,18 млрд долларов больше, чем в прошлом году, на фоне практически равных темпов роста экспорта (на 32,9%) и импорта (на 33,8%).При этом в июне произошло снижение отрицательного сальдо по сравнению с маем на 312,3 млн долларов, экспорт июня вырос на 26,9%, импорт на 28,4%. Экономисты такое уменьшение дефицита внешней торговли считают сезонным. Летом Украина снижает импорт энергоносителей, однако увеличивает экспорт пищевой промышленности и машиностроения. Низкое сальдо продержится до осени, когда его ухудшит ускорение импорта.

В I полугодии наибольший рост поставок украинских товаров зафиксирован в страны СНГ (на 60,6%; в Россию - на 61,1%)

Неравномерные темпы роста экспорта привели к изменению географической структуры украинской торговли. Доля стран СНГ увеличилась на 6,5% - до 36,96% за счет других регионов. Рост доли стран СНГ был обеспечен исключительно ростом товарооборота с Россией на 4,6% - до 25,4%, тогда как доля остальных стран региона практически не изменилась.

Источник: Новости.ру http://rus.newsru.ua/finance/14aug2007/eksportt.html

2. Зовнішня торгівля України у січні-вересні 2008 р.

У січні-вересні 2008р. від’ємне сальдо торгівлі товарами та послугами é до $10,3 млрд. (проти "-" $3,7 млрд. у січні-вересні 2007р.) за рахунок é від’ємного сальдо торгівлі товарами до $14,3 млрд. (проти "-" $6,7 млрд. у січні-вересні 2007р.), незважаючи на традиційне позитивне сальдо торгівлі послугами, яке не перекрило від’ємне сальдо торгівлі товарами (у порівнянні із січнем-вереснем 2007р. збільшилось з $2,9 до $4 млрд.). Імпорт товарів та послуг é – на 58,7% експорт – é на 48,4%. Імпорт товарів é на 60,2%, експорт–é на 50,1%. Імпорт послуг é на 40,9%, експорт–é на 39%.

Таб. 4 Сальдо торгівлі товарами за окремими групами

Визначальний вплив на формування від’ємного сальдо торгівлі товарами здійснило збільшення негативного сальдо торгівлі за групами: машини та устаткування, транспортні засоби та прилади (до $12,8 млрд.), мінеральні продукти (до $14,9 млрд.) та продукції хімічної промисловості (до $4,1 млрд.), незважаючи на зростання додатного сальдо у торгівлі недорогоцінними металами та виробами з них (до $18,3 млрд.). Обсяги експорту товарів зазначеної групи (питома вага – 43,9%) протягом січня-вересня зростали завдяки сприятливій зовнішньо-економічній кон'юнктурі на світовому ринку металопродукції. Так, протягом січня-липня світові ціни на металопродукцію стрімко зростали (83,1%), внаслідок чого, незважаючи на незначне збільшення фізичних обсягів експорту металопродукції (близько 8%), відбулося збільшення вартісних обсягів експорту (на 54,5%). Проте надалі, після досягнення пікового значення у середині липня (станом на 11.07.08 – 84,6%), на тлі розгортання рецесійних процесів у світовій економіці та скорочення попиту на світовому ринку металопродукції, протягом серпня-вересня розпочалось зниження цін (станом на 31.09.08 – на 12,3%). Саме скорочення світового попиту та цін у серпні-вересні призвело до затоварювання складів основних вітчизняних виробників металопродукції та до скорочення виробництва. Зазначене призвело до того, що, незважаючи на збільшення кумулятивних темпів зростання експорту металопродукції за підсумками 9 місяців на 53,4%, помісячні темпи зростання у серпні-вересні (60,6% та 45,5%) суттево уповільнілись у порівнянні з липнем (90,3%).

Таб. 5 Товарна структура експорту товарів

Іншими основними факторами збільшення вітчизняного експорту у січні-вересні були:

1) підтримання стійкого попиту на електричні машини та устаткування, а також залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання (é на 47,2% та 70,8% відповідно у порівнянні з січнем-вереснем 2007р.);

2) збільшення обсягів експорту продукції АПК внаслідок високого врожаю зернових та зняття експортних обмежень у червні (у 2,6 раза у липні-вересні у порівнянні з відповідним періодом 2007р.).

Таб. 6 Товарна структура імпорту товарів

Нарощуванню обсягів імпорту у січні-вересні сприяли наступні основні чинники:

1) зростання внутрішнього споживчого попиту на товари повсякденного вжитку та довготривалого користування, яке стимулювалося підвищення доходів населення (на 13%), ростом обсягів споживчого кредитування (на 33,7%), ревальвацією гривні відносно долара та лібералізацією імпорту через набуття членства у СОТ (зазначене призвело до зростання обсягів імпорту легкових автомобілів у 1,8 раза (обсяги імпорту за товарною групою "Машини та устаткування, транспортні засоби та прилади" збільшились на 57,9% у порівнянні з відповідним періодом 2007р.) та зростання імпорту продовольчих товарів та сировини для їх виробництва (67,9%, питома вага – 6,9%); 2) активізація інвестиційного імпорту; 3) зростання вартісних обсягів імпорту мінеральних продуктів на 63,7% (за товарною групою "Енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки" від’ємне сальдо становило $15 млрд. при питомій вазі 27% в імпорті товарів).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Copyright © 2014-2022 - www.waterpark.site